SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Otvoren informativni centar za pomoć pri uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u Srbiji


Objavljeno : 19.8.2017.

image

U prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike otvoren je informativni centar namenjen obveznicima sistema energetskog menadžmenta iz lokalnih samouprava, javnih službi, organa državne uprave i autonomne pokraijne i industrije koji su od nedavno počeli sa uspostavljanjem sistema energetskog menadžmenta (SEM). 

Energetski menadžeri će biti u prilici da svakog radnog dana od 8-16 h od posebno obučenih operatera dobiju potrebne informacije u vezi sa:

• Korišćenjem informacionog sistem energetskog menadžmenta (ISEM),

• Korišćenjem baze Ministarstva rudarstva i energetike namenjene za sistem energetskog menadžmenta,

• Energetskom efikasnošću u lokalnim samoupravama, komunalnim uslugama, javnim službama i organima državne uprave i autonomne pokrajne, koje će olakšati proces uspostavljanja SEM-a.

Obveznici sistema mogu postaviti pitanja telefonom ili elektronskom poštom.

Telefon informativnog centra je: 011 360 4489. 

e-mail adresa informativnog centra je: sem@mre.gov.rs 

Otvaranje informativnog centra pomognuto je od strane Projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“ čiji je cilj uvođenje i pružanje podrške opštinama širom Srbije za uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta. Projekat sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016