SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

Grad Beograd potpisao Povelju gradova i opština o energetskoj efikasnosti


Objavljeno : 31.3.2020.

image

Na Svetski dan energetske efikasnosti 5. marta 2020. godine, gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Francine Pickup i programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti SKGO Miodrag Gluščević, potpisali su u Starom dvoru Povelju gradova i opština o energetskoj efikasnosti.

Grad Beograd je 137. jedinica lokalne samouprave koja je potpisala Povelju u energetskoj efikasnosti. Tim činom Beograd je iskazao svoju spremnost da se aktivno posveti povećanju energetske efikasnosti javnih objekata i komunalnih usluga u svojoj nadležnosti, čime će doprineti smanjenju troškova za energiju i vodu koji se podmiruju iz budžeta grada, borbi protiv klimatskih promena i zaštiti životne sredine

U obraćanju novinarima gradonačelnik Radojičić je istakao da su poslednjih godina svi postali svesni značaja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u borbi protiv klimatskih promena i za zaštitu životne sredine.

"Zakoni prirodi su vrlo jednostavni, vrlo jasni, a nažalost na kraju znaju da budu surovi i to je jedan od razloga što svi zajedno i globalno postajemo svesni ovog problema i važnosti doprinosa koji svi treba da damo u rešavanju ovog problema energetske efikasnosti", rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je naglasio da svi novoizgrađeni i rekonstruisani javni objekti u Beogradu ispunjavaju standarde u energetske efikasnosti. Jedan od primera dobre prakse, je rekonstruisana „zelena garaža” na Obilićevom vencu koja je u toj oblasti dobila priznanje za jedan od najboljih projekata. Takođe, podsetio da je prošle godine potpisano niz sporazuma koji pospešuju energetsku efikasnost u Beogradu, a dodao je i da je postignuta saglasnost da se smanji emisija ugljen-dioksida za deset odsto.

“Cilj je da ove, i narednih godina, nastavimo u tom pravcu, a potpisivanje ove povelje je vrlo značajan korak. Obavezujemo se da ćemo i dalje podizati svest građana Beograda o ovom problemu, da ćemo voditi računa o energetskoj efikasnosti, ali i o tome da koristimo obnovljive izvore energije koji će manje zagađivati životnu sredinu “ rekao je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima, važno je i to što se Beograd danas pridružio grupi od 136 lokalnih samouprava i što će srpska prestonica davati doprinos ovoj oblasti. On je izrazio zadovoljstvo povodom buduće saradnje sa UNDP-om i SKGO, te naveo da će razmenjivati iskustva i približiti se cilju da se ne narušava životna sredina zbog korišćenja energije u različitim oblastima.

Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Francine Pickup rekla je da je ovaj dan posebno važan: "da vidimo gde stojimo i šta pripremamo u budućnosti".

"Moram reći da je energetski sektor veoma važan u Srbiji i da on doprinosi 10 odsto ukupnom BDP-u, ali istovremeno sektor energetike u pogledu emisije doprinosi sa ukupno 80 odsto u emisijama gasova sa efektom staklene bašte u Srbiji. Srbija je učinila veliki napredak u usaglašavanju svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti energetike, međutim u praksi još uvek kasni", objasnila je ona i dodala da "Srbija u proizvodnji jedne jedinice BDP troši tri do četiri jedinice više energije u odnosu na prosek EU".

Na kraju svog obraćanja stalna predstavnica UNDP je naglasila da se Srbija u skladu sa direktivama EU opredelila za ostvarenje ušteda od devet odsto u potrošnji energije, ali da je to na nivou EU znatno više, te da iznosi 20%. "Za narednu dekadu preuzete obaveze su još veće i cilj do 2030. godine je 32,5%.

Predstavnik Stalne konferencije gradova i opština Miodrag Gluščević rekao je da je energetska efikasnost od velike i značajne koristi za grad Beograd, a pre svega za građane.

"Važno je što se Beograd priključio ovoj inicijativi. Grad je pokazao svoju privrženost principima energetske efikasnosti i potvrdio da će se na još aktivniji način baviti ovim pitanjem", naglasio je Gluščević.


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016