SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA U SRBIJI

U Pirotu održana obuka za krajnje korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment


Objavljeno : 16.2.2020.

image

Nastavlja se obuka krajnjih korisnika Informacionog sistema za energetski menažment (ISEM). Ovaj put obuke su održane u Pirotu, u osnovnoj školi „Vuk Karadžić”, a za dve grupe polaznika iz gradske uprave, javnih preduzeća i objekata u nadležnosti grada. Obuke su držali stručnjaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz pomoć energetskog menadžera grada Pirota, Bojana Ivkovića. Polaznici su obučeni da tumače račune za energiju i vodu i da vrše unos podataka o svojim objektima u ISEM. Takođe, polaznici su obučeni da upotrebljavaju analitičke alate za interpretaciju potrošnje i troškova za energiju u svojim objektima i da koriste različite formate izveštaja koji im stoje na raspolaganju. Ovako obučeni krajnji korisnici će svojim redovnim radom pružiti veliku podršku energetskom menadžeru i olakšati mu pripremu godišnjeg izveštaja o uštedi energije koji se podnosi Ministarstvu rudarstva i energetike.

Nakon ove obuke broj obučenih krajnjih korisnika ISEM-a dostigao je 1120.

 


image Informativni centar za energetski menadžment

e-mail: sem@mre.gov.rs

tel: 011 360 4489


Javni poziv 2017 NOVO ___________________________ Javni poziv 2016